ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ

phone icon

Τηλέφωνο-Fax
210 9705002

mail icon

E-mail:
photocharlot@yahoo.gr

 

Ώρες λειτουργίας

› Δευτέρα: 9:00πμ - 3:00μμ & 6:00μμ - 9:00μμ

› Πέμπτη: 9:00πμ - 2:00μμ & 5:30μμ - 9:00μμ

› Τρίτη: 9:00πμ - 2:00μμ & 5:30μμ - 9:00μμ

› Παρασκευή: 9:00πμ-2:00μμ & 5:30μμ-9:00μμ

› Τετάρτη: 9:00πμ - 3:00μμ & 6:00μμ - 9:00μμ

› Σάββατο: 10:00πμ - 3:00μμ

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

phone icon

Τηλέφωνο-Fax
210 9945705

mail icon

E-mail:
photocharlot@yahoo.gr

 

Ώρες λειτουργίας

› Δευτέρα: 9:00πμ - 3:00μμ

› Πέμπτη: 9:00πμ - 2:00μμ & 5:30μμ - 9:00μμ

› Τρίτη: 9:00πμ - 2:00μμ & 5:30μμ - 9:00μμ

› Παρασκευή: 9:00πμ-2:00μμ & 5:30μμ-9:00μμ

› Τετάρτη: 9:00πμ - 3:00μμ

› Σάββατο: 10:00πμ - 3:00μμ